Välkommen till Bohusläns Gille (test)


Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat den 7 mars 1907 är en ideell förening för i Stockholm och dess omnejd bosatta personer. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän.


Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem. Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.