Bli medlem


Medlemskap kan beviljas person som är bosatt i Stockholm och dess omnejd och härstammar från Bohuslän. Som medlem kan väljas även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän.


Medlemskapet kan bestå om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet.

Medlemskap beviljas av styrelsen.


Den som önskar vinna inträde i Gillet skall skriftligen anmälas av gillesmedlem.
Medlem kan erhålla anmälningsblankett genom att e-posta till info <snabela> bohusgillet.se eller kontakta någon i styrelsen


(OBS ny blankett från februari 2015, använd inte den gamla!)

Medlem betalar en årsavgift (f n 200 kr).

Närmare information kan du få från styrelsen.

Varifrån kommer Gillets medlemmar? Klicka här