Om Bohusläns Gille

Bohusläns Gille i Stockholm har till syfte är att främja sina medlemmars samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

Gillet är stiftat den 7 mars 1907 och är en ideell förening för i Stockholm och dess omnejd bosatta medlemmar. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän.


Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem. Gillet håller årsmöte i början av året. Härutöver har Gillet två ordinarie medlemsmöten per år - Vårmötet och Höstmötet. Vartannat år anordnas vårmötet som Gillets högtidsdag som är avsedd att uppmärksamma minnet av freden i Roskilde år 1658 då Bohuslän blev svenskt.

I anslutning till mötena har Gillet olika arrangemang, såsom föredrag med anknytning till Bohuslän, musikunderhållning och studiebesök. Möte avslutas i regel med en god måltid.


Gillet leds av en styrelse med ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare samt ytterligare sju ledamöter.